Semesterplan stifinnere høsten 2018

Semesterplan
August
27. Gruppemøte ute – oppstart

September
Lørdag 1. Kulturlia – åpent for familien
3. Utemøte – natursti
10. Utemøte – kniv og livline
Lørdag 15. Barnefestival i Stovner kirke
17. Utemøte – lære å lage bål
24. Utemøte – båltest

Oktober
1. Ikke møte i høstferien
8. Utemøte – Orientering/Stolpejakt
Torsdag 11. Lysvandring langs Alnaelva
15. Utemøte - mere orientering
22. Utemøte - Refleks - Ta med lommelykt
29. Gruppemøte - m/opptagelse

November
2.–4. Gruppetur til Kløverrabben i Østmarka
5. Ikke møte etter tur
12. Utemøte Mer refleks og kanskje stjerner
19. Møte i kirken og med prest.
Søndag 25. Gudstjeneste i Fossum kirke med speiderne
26. Juleavslutning - ute - Liastua

Desember
Lørdag 1. Adventsfest med Oslo krets