Semesterplan - vandrere - høst 2022

<Semesterplan

August
29. Gruppemøte - oppstart – ute
September
5. Møte - ute
9.-11. Pefftival - for ungdomskoletrinn
12. Møte - inne/ute Tråkkplanlegging/kart og kompass
17.-18. Marka 24 - Oslo krets (ungdomsskoletrinn)
Lørdag 17.-18. Tråkk
19. Møte - ute
Lørdag 24. Klatring i Oslo klatrepark kl.12-15
26. Møte - ute
Oktober
3. Ikke møte i høstferien
10. Møte - ute
14-16. Peff-kurs møte - Romerike krets (ungdomsskoletrinn)
15.–16. Joti i Furuset kirke
17. Møte - ute - bål
24. Møte - knutemerke
29. Bymanøver
29. Peff-treff - Oslo krets (ungdomsskoletrinn)
31. Møte - ute
November
Onsdag 2. Telefonkonkurranse
4.-6. Gruppetur - xx
7. Ikke møte etter tur
14. Møte - ute
20. Gudstjeneste i Fossum kirke
21. Møte - ute
28. Avslutningsmøte