LedereGruppeleder
Stifinnerleder (hovedleder)
Inger Helen Jensen
ingerhelen@stovnerspeider.no
924 68 430

Oppdagerleder (hovedleder)
Haakon Bjerke Sperre
haakon@stovnerspeider.no
951 23 549

Oppdager-/stifinnerleder
Joakim Nyvold Lund
joakim@stovnerspeider.no
926 94 344

 Vandrerleder (hovedleder)
Visegruppeleder
Tor Johannessen
tor@stovnerspeider.no
982 57 823

Vandrerleder
Harald Sperre
harald@stovnerspeider.no
980 51 461

Kasserer
Gunnhild Sperre
gunnhild@stovnerspeider.no
481 88 836

Prosjektleder
Webansvarlig
Jo William Rimstad
jo@stovnerspeider.no
909 24 540

Prosjektleder
Karen Marie Engeseth
karenmarie@stovnerspeider.no
924 42 509


Foto og publisering: Jo | Oppdatert 6.4.2024