SpondVi bruker Spond til å kommunisere med speidere og foreldre om møter og turer. Spond kan brukes enten som app eller nettside, og du kan få pushvarsler på telefonen om møter, turer og påmeldingsfrister. Hvis du ikke kan komme på et møte kan du også enkelt gi beskjed i Spond. Det er også mulig å sende melding til lederne og andre deltakere/foreldre.

Ta kontakt med lederen din hvis du har spørsmål 😊


Publisering: Jo | Oppdatert 19.2.2023