Stovnerungdom.no

stovnerungdom.no

Stovnerungdom.no er en portal for alle som bor i Stovner bydel, men i hovedsak for barn- og unge i aldersgruppen 9 til 25 år.

Her finnes oversikt over ungdomstilbud i kommunal regi, samt tilbud fra frivillige lag og ideelle organisasjoner som tilbyr aktiviteter for barn og ungdom i bydelen.

Hver sommer og vinter lages det egne brosjyrer som du kan laste ned. Her står det om mange ulike aktivitetstilbud. Vær oppmerksom på at det er påmelding i forkant for flere av aktivitetene.

Stovnerungdom.no driftes av Bydel Stovner - Oppvekstavdelingen, Seksjon Fritid.