Støtte og gratis utlånVi ønsker ikke at foresattes økonomi skal være til hinder for å delta i våre aktiviteter. Derfor har vi laget en oversikt med ulike støtteordninger. Noen av disse kan søkes om av foresatte selv, andre må gå via speidergruppa. Vi speiderledere hjelper gjerne til!


Økonomisk støtte til kurs og konferanser i Stovner KFUK-KFUM-speidere

Stovner KFUK-KFUM-speidere støtter ledere og eldre speidere til kurs og konferanser i regi av forbundet og kretsen. Speidergruppa støtter kurs- konferanseavgiften og i noen tilfeller også reise. Det er billigste reise og overnattingsalternativ som støttes.
 • Dette gjelder for:
  Lederkonferanse, Pefftival, KILT, Norsk Roland, andre lederkurs i regi av krets og forbund, peffkurs og lignende.
Stovner KFUK-KFUM-speidere gir også støtte til andre arrangementer. Beløp og eventuell bindingstid varierer. For Jamboree avtales bindingstid i speidergruppa i personlig avtale. Dette er de to arrangementene støtte er vedtatt for. Det kan også søkes om andre.
 • Arrangement Eventyr utland
  Kr 1 500,-
  Utbetales når deltagelse er bekreftet
  Oslo krets pleier å støtte med tilsvarende beløp, som utbetales i etterkant av arrangementet

 • Arrangement Jamboree
  Kr 4 000,-
  Utbetales over 2 år
  Støtten krever at speider/leder er medlem i gruppa og i 1 år etter arrangementet har oppgaver i gruppa. Velger speider/leder å være passiv i gruppa eller slutte kan Stovner KFUK-KFUM speidere kreve hele eller deler av beløpet tilbakebetalt.
  Oslo krets pleier også å gi støtte til Jamboree, beløp besluttes for hver Jamboree. Beløp utbetales vanligvis fordelt over 2 år.

KFUK-KFUM-speidernes deltakerfond

Alle skal få mulighet til å være med på speiderturer og -leirer, og økonomien skal ikke være til hinder for å delta på våre aktiviteter. Søk støtte til deltakelse! Det er mulig å søke støtte til alle innlandsarrangement i KFUK-KFUM-speiderne for barn og unge under 26 år. Det kan søkes om opptil 1500 kr i støtte til deltakelse for ett arrangement. Det kan være gruppetur, kurs, sommerleir, roverfemkamp eller lignende.

Enkeltpersoner, foresatte eller ledere kan søk støtte til deltakelse. Søknadsskjema og mer info finner du her.


Speiding for alle! Speiderbutikkens utstyrsfond

Ikke alle barn har råd til nødvendig utstyr for å drive med speiding. Derfor har Norges KFUK-KFUM-speidere, med støtte fra Miljødirektoratet, opprettet Speiderbutikkens utstyrsfond. Med dette tiltaket ønsker vi å gjøre speiding tilgjengelig for alle og gi flere barn positive opplevelser for livet.

Utstyrsfondet gir støtte til nødvendig basisutstyr, slik som speiderskjorte, merker, sekk, kniv og sitteunderlag. Dette er utstyr som gjør at barnet det søkes støtte for kan delta på lik linje med andre barn på ordinære speidermøter og enkle turer. Her det er mulig for deg som er foresatt å søke om utstyrspakke for ditt barn, eller som er speiderleder å søke om utstyrspakke fra Speiderbutikken på vegne av speidere i din gruppe.

Du kan lese mer om utstyrsfondet og om hvordan du søker her.

(Alle i Stovner KM-speidere får utdelt speiderskjerf som en del av medlemskapet.)


Tilskudd til frivillige organisasjoner i Bydel Stovner

Tilskuddsordningen skal bidra til at befolkningen på Stovner skal få muligheter til å drive frivillige og meningsfulle aktiviteter. Ordningen skal stimulere til inkludering og rekruttering. Midler til både aktiviteter, kultur- og frivillighetstiltak og fritidsaktiviteter er samlet i samme tilskuddsordning.

Du kan ikke søke selv, men vi som frivillig organisasjon kan søke på vegne av deg. Ta kontakt med gruppeleder så hjelper vi deg gjerne med å søke.

Du kan lese mer om tilskuddsordningen her.


Skattkammeret

Skattkammeret drives av Kirkens bymisjon. Her kan barn og unge opp til 18 år gratis leie sportsutstyr. De har utstyr både til sommeraktiviteter og vinteraktiviteter. De har en god del turutstyr til utlån.

Du finner Skattkammeret flere steder i Oslo. Les mer her om ordningen og hvordan du kan låne utstyr.


BUA Stovner

I vintersesongen kan du gratis låne skiutstyr. BUA Stovner holder til nederst i Liabakken. De har både støvler, alpin- og langrennski. Det finnes BUA andre steder i Oslo som har annet utstyr til sport og friluftsliv.

Les mer hos BUA Stovner eller BUA generelt.


Ungfritid.no
Du finner en oversikt over støtteordninger for deltakelse i fritidsaktiviteter på stotte.ungfritid.no.


ALLEMED

Denne oversikten har vi laget som et ledd i arbeidet med ALLEMED. ALLEMED er verktøy for å gjøre det lettere å inkludere alle barn og unge i fritidsaktivitet, uavhengig av familiens økonomi. Du kan lese mer her.

Tips oss gjerne om flere muligheter og støtteordninger vi kan ta med i denne oversikten. Send en epost til post[a]stovnerspeider.no.

Publisering: Jo | Oppdatert 18.3.2023