Leker

Tittel

Forklaring

Utstyr

Bowling konkurranse

4 poster: klinkekule bowling, fotball bowling, livline bowling og tennisball bowling

Klinkekuler, fotball, livline, tennisball, 10-15 små og store brusflasker og 5 dominobrikker e.l

Fisken i det røde hav

En er fisken i det røde hav, som står med ryggen til de andre midt ute på gulvet. Resten sier: ” fisken i det røde hav hvilken farge må vi ha?” den som er fisken roper en farge og snur seg. Alle som har fargen på seg kan gå over, men de som ikke har fargen på seg må løpe over og håpe på at de ikke blir tatt. De som blir tatt er også fisker


Fruktsalat

Alle får delt ut en lapp med en frukt på. Alle sitter i en ring og en står imidten. Denne personen roper en frukt og alle som er den frukten må reise seg og bytte plass. Sier den imidten frukt salat må alle reise seg. Den som står i midten må prøve å sette seg ned.

Lapper med frukt

Hauk og due

Litt som fisken i det røde hav. En er duemor en hauk og resten due unger. Duemor står på den ene siden ungene på den andre og hauken imidten. Duemor roper på ungene sine, de svarer at de ikke kan komme fordi huken tar dem. Duemor sier kom alikevel og dueungene løper over. De som blir tatt av huken blir heuker


Molekyler

En leder leken og resten er molekyler. Når ledern sier et tall skal molekylene gå sammen i grupper. De som ikke er i en gruppe går ut. To vinnere

Plass

Morder i mørket

Alle stiller seg opp intill en veg med lukkede øyne. Lekeleder prikker dem på ryggen. 1 prikk er menneske, 2 prikk er dektektiv og 3 prikk er morder. Det skal være en morder og en dektektiv. ( det kan være fler hvis det er mange speidere) alle går rundt i rommet og morderen skal drepe en ved å klemme på skuldrene dens. Den som er dø venter i ti sekunder og så roper på hjelp. Dektektiven skal finne ut hvem morderen er. Fortsetter til morderen er tatt.

En lekeleder og et rom som kan bli helt mørkt

Nappe haler

Se forklaring på speiderprogrammet for oppdagere- kartgåten


Omvendt gjemsel

Istedenfor at en leter og alle gjemmer seg, gjemmer en seg og alle leter. De som skal lete teller til 20. når man finner den som har gjemt seg, gjemmer man seg sammen med dem

Best ute

Rødt, gult grønt

En starter intill en vegg og resten 10-20 meter unna. Den som står intill veggen snur seg med ryggen til de andre og sier rødt, gult, grønt. Mens den sier det beveger de andre seg nærmere. Når den har sagt grønt snur den seg og ser om den ser noen som ikke står stille. De som ikke står stille må tilbake til start. Første man bort til veggen skal bytte plas med den som står der.


Sheriff

Alle står i en ring. Lekeleder står i midten og er sheriff. Alle står med hendene som en pistol og når sheriffen skyter på en skal den dukke og de som står ved siden av skal skyte på hverandre. Den som roper pang først og høyest vinner og den andre går ut. Slik fortsetter det helt til det bare er to igjen. Da er det duell. De stiller seg med ryggen til hverandre og sheriffen sier tall. Når han sier et tall med 5 i, skal de snu seg og skyte. Den som skyter først og høyest vinner og er ny sheriff


Stjele stein

Se forklaring på speiderprogrammet for oppdagere- steinmysteriet