Grønn Action - Lista 2010

RoverVandrerStifinner
Til sommeren arrangerer KFUK-KFUM-speiderne landsleir på Lista. Fossum skal selvsagt dit! Har du gått ut 5. klasse kan du være med. 3. - 10. juli blir det Grønn Action - Lista 2010.

Karen Marie Engeseth og Bente H. Gundelsby
Ikke bare skal troppen og laget i Fossum på Lista 2010. Noen av lederne våre er med å planlegge leiren! Karen Marie er leirsjef. Bente er miljøansvarlig.

Karen Marie Engeseth og Bente H. Gundelsby


I 2010 kommer du til å få informasjon om leiren her på fossumspeider.org. Men du har flere andre kilder også. Mye er tilgjengelig allerede. Her er er et utvalg:

Leirens websider | kmspeider.no/landsleir.

Speiderbladet | Du får det hjem i posten, men det kan også lastes ned her

Twitter | twitter.com/gronnaction

Facebook | Grønn Action - Lista 2010

Brosjyre | Last ned her