God påske!

LederRoverVandrerStifinnerOppdager

Første møte etter påske er mandag 2. mai. Husk at det er påmelding og betaling for gruppeturen på dette møtet.