Møte 29.10.2012


Mandag 29. oktober 2012 kl 18
Fossum kirke

Oppdagere
Møte

Vandrere
Spillmøte


Tekst: Inger Helen og Caroline. Publisering: Jo.