Oppdagere og stifinnere: Bli med på adventsfest og juleverksted!Adventsfest - juleverksted
Lørdag 1. desember 2012 i Fossum kirke
Fra kl 12 til kl 15


Speiderne på Fossum og Høybråten ønsker velkommen alle oppdagere og stifinnere i Oslo krets!

Program:
Vi starter med adventstund. Så kan du få lage små julegaver og julepynt. Det blir servert pølser.
Hver speider tar med 40 kr, innesko og saks.

Påmelding:
Påmelding til Inger Helen, ingerhelen@fossumspeider.org tlf: 92468430 - senest 28. november.


Tekst: Inger Helen. Publisering: Jo.