Vandrere: Minileir og FRIFO-dag ved SognsvannLørdag 31. august og søndag 1. september skal det være minileir ved Sognsvann i forbindelse med FRIFO-dagen. Her vil det også bli arrangert NM-kvalifisering for Oslo før NM i speiding.

Hvis noen av vandrerne vil være med på minileir og se hva som inngår i NM i speiding planlegger vi i år å delta denne helgen ved Sognsvann. Sett av helgen og få mer info på mandag. (Peffer og asser tar en kort planlegging etter speidermøtet.)

Info om minileiren fra Oslo krets.

Friluftslivets uke ble startet i forbindelse med Friluftslivets år i 1993 og har vært en årlig markering etter dette. I Friluftslivets år 2005 ble det satt ytterliger fokus på Friluftslivets uke for at det skulle bli en mer landsomfattende markering. Friluftslivets uke er en uke hvor det rundt i landet settes ekstra fokus på friluftsliv.

Friluftslivets dag markerer ofte åpningen av Friluftslivets uke. Friluftslivets dag arrangeres flere steder, men arrangementet på Sognsvann har tradisjonelt vært det største og har blitt arrangert hvert år siden 1993.

Det er altså 21. gang at FRIFO, Friluftslivets fellesorganisasjon, inviterer til Friluftslivets dag og åpning av Friluftslivets uke på Sognsvann.

FRIFO ble stiftet i 1989 og er er en paraplyorganisasjon for 15 forskjellige friluftsorganisasjoner med totalt 723 000 medlemmer fordelt på 4700 lokallag. Norges KFUK-KFUM-speidere er medlem.

Kart og aktiviteter

Publisering: Jo