Mimrekveld etter Asker 2014Mimrekveld etter «TettPå":
Vi møtes hos Furuset på torsdag 9.oktober kl 1800, og starter fra Fossum kirke kl 1745. For å vite hvor mange som skal være med og hvor mange som kan hjelpe til med kjøring trenger vi påmelding innen tirsdag 7.okt kl 2000 her.
For at vi skal ha oversikt over om vi har nok biler er det viktig at alle som vil være med overholder fristen.
Leirsangen:
Vil du friske opp igjen årets leirsang ligger denne på wimp. Du kan strømme sangen fra Wimp eller kjøpe den på Amazon.

Spørsmål?
Ta gjerne kontakt med tor@fossumspeider.org eller jo@fossumspeider.org. eller ingerhelen@fossumspeider.org

Publisering: Tor