Medlemsvekst!

50 medlemmer

En milepæl er nådd. Vi passerte nylig 50 medlemmer. Det er mange år siden vi var så mange i speidergruppa. Skikkelig gøy!

Sirkelen viser medlemmene våre fordelt etter alder på de ulike arbeidsgrenene.


50 medlemmer

Tekst og publisering: Jo