Nord 2017: For ledere

Informasjonsmøte

Sist endret 30. juni.

Dette er bare et utvalg punkter som det er greit å huske på eller vite om. Nærmest en blanding av huskelist og info. Hvis du ønsker å ha med flere punkter kan du gjerne si fra til Jo (eller Tor).

Ankomst flyplassen i Bodø:
Vi henter ut bagasjen på vanlig vis i terminalbygningen. Deretter går vi ut og plasserer bagasjen i tråd med anvisninger/skilting for transport til leiren. Håndbagasje blir ikke fraktet til leiren.

Retur av matkasser: Det er viktig at vi tømmer matkassene og setter dem ved portalen slik at de kan plukkes opp ved neste levering. Kassene skal brukes igjen til neste dag. Første matbestilling er lagt inn før leiren starter.

Vi lager som vanlig en rullering på Dagens leder og rover. Dagens leder vil ha mobil 4048 7088.

Telefonnummer til ansvarlig leder henges på inngangsportal – telt til ansvarlig leder skal merkes på nattestid, slik at mindre hendelser kan avklares på lavt nivå.

Ønsker vi å ha "sjekkeplate" med bilder og navn? Har vi i såfall bilder av alle?

Det blir tillatt å brenne bål og lage fettfelle på gruppeområdene.

Leirkontingenten dekker mat f.o.m. lunsj lørdag 1. juli, t.o.m. lunsj lørdag 8. juli.

Leirdrift, en slags leir-abc.

Kildesortert avfall kan kastes i ubegrensede mengder. Annet avfall kan kastes i egne sekker. Vi får én og kan kjøpe flere slike sekker.

Det blir dusjer på leirområdet. Med varmt vann! I disse dusjene trenger du ikke bruke økologisk såpe, selv om det er fint. Det blir ikke mange dusjer og de er forbeholdt ledere, rovere og stab.

Det er den enkelte gruppeleder som er ansvarlig for at egne og andre speidere og besøkende til enhver tid kan oppholde seg trygt på gruppens område og i umiddelbar nærhet rundt gruppeområdet, uten fare for å bli skadet av flyvende telt, fallende konstruksjonsdeler, brann m.v. Gruppeleder skal utarbeide en enkel ROS analyse av sitt gruppeområde som munner ut i en enkel skisse over byggverk som skal bygges, plassering av byggverk/telt i forhold til bruk av åpen ild. Brann og fall fra konstruksjoner defineres som de to aktivitetene med størst potensial for alvorlig skade eller død og skal derfor ha et særskilt fokus i planleggingen.

Gruppeområdet skal ivareta følgende MÅ krav utdypet under:
Brannslokningsapparat 6 liter, vannbøtte 10 liter
Bålplass, bruk av gass – minimumsavstand 4 meter
Etablere fettfelle
Håndtere personlig hygiene
Byggverk med opphold over og under 3,5 meter
Kildesortering av avfall
Rømningsvei fra telt
Ansvarlig leder – kontaktmulighet

Anbefalt minsteavstand mellom telt er 2 meter.

Lederprogrammet er et variert og rikt tilbud for deg som leder. Vårt konsept er firedelt. Ledere kan delta på kurs, dra på utflukter, finne på tidsfordriv og kose seg med gode foredrag i lederkroa.

Arkiv alle nyhetsbrev.

Tekst og publisering: Jo