Nord 2017: For rovere

Informasjonsmøte

Kjernejournal, gjerne også helsekort

Rovere, ledere og stab over 16 år må selv vurdere hvem og hva de for egen sikkerhet ønsker å dele av forebyggende informasjon med andre speiderledere. Når offentlig helsetjeneste oppsøkes er det viktig at du har riktig informasjon om bl.a. pårørende. Vi vil derfor sterkt anbefale at alle har oppdatert informasjon i den portalen det offentlige bruker, https://helsenorge.no/kjernejournal/.


Roverhaik

Vi har fått tildelt haiken vi ønsket, "helt sofa". Se info om roverhaiken.


Tekst og publisering: Jo