Joti 2017: For ledere

Joti Oppdatert: 16. oktober 2017

Infoartikler på @furusetspeider og stovnerspeider.no

Doodle-påmelding

Chatte-side som legges ut når Joti er i gang


JamPuz
Den internasjonale oppgaven under chatten er Jamboree Puzzle. Vi har fått tildelt JID (JOTA-JOTI ID code) 5NO44T. Det lages JamPuz-dokumenter til hjelp under gjennomføringen. Vi kan velge om vi bruker ScoutLink webchat eller Skype.

Nordic JOTA-JOTI-puzzle
Dette er den nordiske oppgaven under chatten. Som Nordic Puzzle i år må speiderne, som del av den Planetære Universelle Føderasjonen (PUF), finne JOTA- og JOTI-basestasjonene på stjernekartet for å kunne hjelpe til med å redde galaksen fra den sikre undergang. Vår JOTI-ledetråd er UoToUu UcUo SsCoScSs.
Joti


Oppgaver og ansvarsområder:

Her er oversikten fra tidligere, med noen små justeringer. Det er lov å melde seg til oppgaver og komme med forslag til endringer eller nye ting :).

Kjøpe 50 Joti-merker
Inger Helen

Minecraft-server
Magnus

PC-hjelp til de som trenger
Magnus og Tomas

Nettverks-switch med 48 inn/utganger for nettverkskabel
Magnus

Påmelding jotajoti.no og scout.org
Jo

Tilleggs-nett utover kirke-nettet
Ole Kristian og Tomas

Oppmøteliste og innsamling av deltakeravgift
?

Kjøpe råvarer til Joti-kake
Inger Helen

Bake Joti-kake (særlig rettet mot stifinnerne)
Inger Helen

Vandring (kveldstur og leker for de som overnatter) og
Haakon

Kahoot
Her trenger vi ulike utgaver, så flere kan gjerne melde seg!
?

Film
Joakim

Kanonball
?

Brettspill
Haakon

Dataspill-rom egne pc-er
?

Chatterom egne pc-er
?

Chatterom kirke-pc-er
Tomas

Mafia
?

Kjøpe brus og litt brødmat
Inger Helen

Inger Helen (Ole Kristian har 20 % hos Peppes)

Info Furuset
Øystein

Info Stovner
Jo