Semesterplan stifinnere høsten 2018

Semesterplan
August
27.Gruppemøte ute – oppstart

September
Lørdag 1.Kulturlia – åpent for familien
3.Utemøte – natursti
10.Utemøte – kniv og livline
Lørdag 15.Barnefestival i Stovner kirke
17.Utemøte – lære å lage bål
24.Utemøte – båltest

Oktober
1.Ikke møte i høstferien
8.Utemøte – Orientering/Stolpejakt
Torsdag 11.Lysvandring langs Alnaelva
15.Utemøte - mere orientering
22.Utemøte - Refleks - Ta med lommelykt
29.Gruppemøte - m/opptagelse

November
2.–4.Gruppetur til Kløverrabben i Østmarka
5.Ikke møte etter tur
12.Utemøte Mer refleks og kanskje stjerner
19.Møte i kirken og med prest.
Søndag 25.Gudstjeneste i Fossum kirke med speiderne
26.Juleavslutning - ute - Liastua

Desember
Lørdag 1.Adventsfest med Oslo krets