Semesterplan rovere våren 2019

Semesterplan
Januar
11.–13.Ledertur, Myrland
14.
29.
Gruppemøte ute - oppstart
Spillmøte

Februar
8.–10.
12.
26.
Roverkongress, Asker
Leirbålskappemøte
Klatremøte

Mars
12.
15.–17.
26.
Snakkemøte
Gruppetur, Nordtangen
Gaffateipmøte

April
9.
23.


7.
21.
27.
Bålmøte
Spillmøte

Mai
Buldremøte
Geocahemøte
Sommeravslutning - Stemmer'n
30.–2.Banevoktersamling, Nordtangen

Juni
4.
18.
21.–23.
Matmøte
Sommeravsluttning
Leder-/rovertur kretsen
29.–6.Roverlandsleir, Tønsberg