Semesterplan vandrere våren 2019

Semesterplan
Januar
14.Gruppemøte ute - oppstart
21.Møte - ute
28.Møte - ute

Februar
4.Møte - ute
9.–10.Patruljeførerting krets og vinterleir, Holmenkollen
18.Ikke møte i vinterferien
25.Møte - ute

Mars
1.–3.Vintertråkk
4.Møte - ute
8.–10.Patruljeførerting forbund, Nordtangen
11.Møte - ute
15.–17.Gruppetur, Nordtangen
18.Ikke møte etter tur
25.Møte

April
1.Møte
8.Møte
15.Ikke møte i påskeferien
12.–17.Vinter-Roland, Odda
22.Ikke møte i påskeferien
26.–28.PF-kurs – Tema: Tur
29.Møte - ute

Mai
6.Møte 
13.Møte - ute
20.Møte - ute
27.Sommeravslutning, Stemmer'n

Juni
3.Leirmøte
7.–10.KILT
10.Ikke møte i pinseferien
15.–16.Kanotur
17.Leirmøte
22.–29.Norsk Roland 133, Sandnes

August
3.–10.Norsk Roland 134, Nordtangen