Semesterplan vandrere våren 2019

Semesterplan
Januar
14. Gruppemøte ute - oppstart
21. Møte - ute
28. Møte - ute

Februar
4. Møte - ute
9.–10. Patruljeførerting krets og vinterleir, Holmenkollen
18. Ikke møte i vinterferien
25. Møte - ute

Mars
1.–3. Vintertråkk
4. Møte - ute
8.–10. Patruljeførerting forbund, Nordtangen
11. Møte - ute
15.–17. Gruppetur, Nordtangen
18. Ikke møte etter tur
25. Møte

April
1. Møte
8. Møte
15. Ikke møte i påskeferien
12.–17. Vinter-Roland, Odda
22. Ikke møte i påskeferien
26.–28. PF-kurs – Tema: Tur
29. Møte - ute

Mai
6. Møte 
13. Møte - ute
20. Møte - ute
27. Sommeravslutning, Stemmer'n

Juni
3. Leirmøte
7.–10. KILT
10. Ikke møte i pinseferien
15.–16. Kanotur
17. Leirmøte
22.–29. Norsk Roland 133, Sandnes

August
3.–10. Norsk Roland 134, Nordtangen