Lederkonferansen 2019: Lederstien

Lederkonferansen 2019

Lederstien

Hele 11 ledere og rovere fra Stovner har vært på Lederkonferansen 2019. Arrangert av KM-speiderne 25.–27. oktober i Lillehammer.

Vi har lært om Lederstien. Gjennom gruppearbeider og forelesninger har vi fått presentert dette verktøyet. Det er en modell som tar for seg prosessen med å rekruttere, utvikle, støtte og fornye engasjementet i speideren.

Alle ressursene (presentasjonene) fra konferansen finner du her.

Se bilder i albumet. Noen av bildene er fra Maihaugen.

Publisering: Jo