Regionleir 2020: Påmelding

Bli med på leir

Påmelding
Utsatt påmeldingsfrist: Fredag 15. mai 2020

Vandrere, rovere og ledere
Vandrere (5.–10. trinn), rovere og ledere:
Avreise lørdag 27. juni 2020
Hjemkomst lørdag 4. juli 2020

Sommerleir er årets store høydepunkt for speidere - det er dette vi forbereder oss til gjennom hele året. På leir opplever vi en uke med overnatting i telt, samarbeid om bygging av leirplass og matlaging ute, morsomme leirbål og aktiviteter.

Til sommeren reiser vandrere og rovere fra Stovner sammen med Furuset til regionleiren "Grønn fremtid". Leiren arrangeres av Asker og Bærum, Buskerud, Hedmark og Oppland, Oslo, Romerike og Østfold kretser av Norges KFUK-KFUM-speidere. Vi skal til Kragenäs leirsted i Sverige.

Reisekostnad
I tillegg til leirkontingenten kommer reisekostnad. Vi kommer til å kjøre buss. Prisen er ikke kjent ennå, men vi vet at Oslo krets bidrar økonomisk.

Leirkontingent (priser ved påmelding innen fristen)
2 500,-  Vandrer
2 500,-  Rover
2 200,-  Familiemoderasjon, fra 2. familiemedlem (vandrere) med full pris
1 500,-  Leder
1 500,-  Lederbarn 3-8 år, uten spesialavtale med leiren
1 100,-  Lederbarn 3-8 år, med spesialavtale med leiren
Døgnpris ledere: 560,- første døgn, deretter 360,- for hvert neste døgn

Støtte
Økonomi skal ikke være et hinder for å være med på leiren. Er du 26 år eller yngre kan det søkes om å får dekket deltakeravgiften. Du kan også låne eller søke støtte til utstyr. Se oversikten vår over støtte og gratis utlån.

Betaling
Vandrere, rover og ledere må betale inn kr 1 500,- samtidig med påmelding, senest 15. mai 2020. Resten av leirkontingenten og eventuell reisekostnad betales senere 2020. Innbetalinger gjøres til konto 0530 03 09005. Stovner KFUK-KFUM-Speidere, Oslo.Flått og skogflåttencefalitt:
Det er rapportert tilfeller av skogflåttencefalitt (TBE) på vestkysten av Sverige, hvor leiren skal være. Folkehelseinstituttet anbefaller vaksinering mot TBE. Les mer på flåttsenteret.no.

Spørsmål?
Lurer du på noe om leiren? Ta gjerne kontakt med troppsleder Harald Sperre, harald@stovnerspeider.no eller 98051461. Du kan også få svar hvis du sender en e-post til post@stovnerspeider.no.

Les mer:
regionleir2020.no
facebook.com/gronnfremtid2020
kragenes.scout.se


Publisering: Jo