Alderssammensetning i speidergruppa


Størrelsen på sirklene indikerer hvor mange medlemmer det er i hver aldersgruppe 1. mars 2021.

Tilsammen er vi omtrent 50 medlemmer i Stovner KFUK-KFUM-speidere. Hvis vi deler oss i tre ser vi at det er flest vandrere. Nesten like mange rovere og ledere. Det er litt færre småspeidere.


Publisering: Jo