Verdensspeiderleir i Sør-Korea 2023Hvem:
Du som er født i perioden 22. juli 2005 til 31. juli 2009 kan søke om å være deltaker (speider).
Er du født 21. juli 2005 eller tidligere kan du søke om å være med som internasjonal stab, leder eller stab i den norske kontingenten.

Hva:
Jamboree (verdensspeiderleir) er for alle speidere i hele verden som er mellom 14 og 18 år. Leiren arrangeres hvert 4. år. Dette er stort! Både i opplevelse og antall deltakere. Det kan bli opp til 50 000 deltakere fra de fleste land i verden. Alle troppene på en jamboree er like store: 4 ledere og 36 speidere fordelt på fire patruljer. Totalt 40 i hver tropp.

Hvor:
I 2023 arrangeres leiren i Sør-Korea. Det er Korea Scout Association som er vertskap for jamboreen. De arrangerer jamboree for annen gang, sist var i 1991. Organisasjonen er Koreas største barne- og ungdomsorganisasjon.

Når:
Selve jamboreen arrangeres 1.–12. august 2023. Men reisen for den norske kontingenten starter før og slutter etter dette. Det vil bli noen dagers opphold i Sør-Korea før eller etter jamboreen for at deltakerne skal få oppleve landet og kulturen.

Pris:
Det er kostbart å dra på jamboree. Vi vet ikke prisen ennå, men det er sannsynlig at det blir noe dyrere enn for fire år siden. Forrige jamboree kostet samlinger i Norge, reise t/r USA, mat, opphold, "opplev USA", jamboree og ulike artikler for den norske kontingenten som sekk og t-skjorter totalt kr 38 000,-. Vi som deltok søkte om støtte slik at prisen i praksis ble litt lavere. I tillegg kommer kostnaden til vaksiner.

Forrige jamboree:
I 2019 var jamboreen i USA. Fra Stovner deltok både speidere, internasjonal og norsk stab.
Vil du se noen videoer og bilder fra forrige jamboree og USA-oppholdet finner du det her.

Frist i 2021:
Det forventes at frist for å søke om å delta (og bindende påmelding) blir mot slutten av 2021.

Lang tradisjon:
Jamboreen er den 25. i rekken. Den første var i England i 1920. I 1975 ble den arrangert i Norge.

Leirens hjemmeside


Tekst, foto og publisering: Jo