Kretsleir 2021: Dette er det viktig å forberede mens vi venter på avklaring om det blir leir


Vandrere, rovere og ledere
Leiren er for vandrere (5.–10. trinn), rovere og ledere

Sist oppdatert 6.6.2021 kl 16

Det viktigste:

Innmelding av reisemåte:
Velg reisemåte og fyll ut dette skjemaet senest 9. juni.

Kiosk som ikke tar kontanter
Leiren kommer til å ha en enkel kiosk med brus, is, sjokolade og litt annen snacks. I kiosken kan det kun betales på kortterminal eller med Vipps. Leiren vil være kontantfri. Vipps har en egen versjon for dem under 15 år. Ungdom over 15 år kan få fullverdig Vipps dersom de har betalingskort. Flere banker tilbyr debetkort til barn og ungdom. Husk at det vil være leveringstid på kort så bestill tidlig nok.

Covid-test før leiren:
Leirkomiteen anbefaler alle deltakere (både speidere og ledere) å teste seg for covid-19 før de skal reise på leiren. For at testen skal bli så fersk som mulig bør den tas onsdag eller torsdag før leiren.

Helse og kosthold:Nylig hadde speidergruppa registrering av alle medlemmer. Det er denne informasjonen vi forholder oss til. Dette omfatter både sykdom, medisinering og kosthold. Matbestilling for leiren er gjort ut fra dette. Dersom informasjonen ikke er komplett eller har blitt utdatert: Ta kontakt med harald@stovnerspeider.no for oppdatering. Et tips er å i tillegg oppdatere kjernejournalen på helsenorge.no.


Når avklares det om det blir leir eller ikke:
Oslo kommune har varslet pressetreff om gjenåpning 10. juni. Leirkomitéen sier de vil ta endelig avgjørelse for om det blir leir eller ikke samme kveld. Dersom Oslo kommune åpner opp for arrangementer eller fritidsaktiviteter med inntil 200 personer den 10. juni, så er det forsvarlig å gjennomføre leiren. De har laget en grundig plan for smittevern og tiltak ved symptomer. De har også vært i kontakt med kommunelegen i Gran kommune. Gran kommune stiller sitt smittevernteam og teststasjon til rådighet. Dersom det den 10. juni ikke blir åpnet for arrangementer eller fritidsaktiviteter med inntil 200 personer, eller pressetreffet blir utsatt ytterligere, vil leiren bli avlyst.

Smittevern:
Det vil være et strengt smittevern på leiren. Deltakerne må holde minst 1 meter avstand til deltakere utenfor sin gruppe. Alle aktiviteter vil foregå patruljevis. Stovner speidergruppe blir en egen kohort.

Hva skjer ved sykdom på leiren?
Dersom noen skulle bli syke på leiren med covid-19-symptomer vil følgende tiltak bli iverksatt:
  • Deltakeren må kjøres til teststasjonen på Gran av en leder i samme gruppe og gjennomføre en PCR-test
  • Smittevernkontoret i Gran kommune varsles
  • Etter test isoleres speideren på eget rom. Foresatte må hente speideren hjem.
  • Alle deltakere i samme gruppe må være i ventekarantene på eget leirområde til testsvar foreligger.
  • Ved positiv test vil hele leiren bli avlyst, og alle må reise hjem.

Togbilletter:
Når du melder inn reisemåte har du mulighet til å bestille togbillett som en del av gruppereise. Da gis det rabatt. Vi vet ennå ikke hvor stor rabatten er. Ordinære priser for tog er barn kr 93,- og voksen kr 185,-.

Leirkontingent:
Frist for å betale leirkontingent er 14. juni. Du betaler til konto 0530 03 09005. Stovner KFUK-KFUM-Speidere, Oslo.

Lading av mobil:
Det blir mulig å lade mobiltelefonen din.

Program:
Pakkeliste:
Dersom det blir leir vil du få litt mer info i dagene før leiren. Blant annet en oversikt over hva du skal ha på deg og med deg. Hvis du i mellomtiden vil se et eksempel på en pakkeliste over klær og utstyr kan du se på denne.

Spørsmål?
Spør lederen din eller ta kontakt med harald@stovnerspeider.no.

Foto: Tor, tekst og publisering: Jo