Vi sees til høsten!

Speidergruppa har tatt sommerferie. Hvis smittesituasjonen tillater det starter vi opp igjen med speidermøter mandag 23. august.

God sommer!

Foto og publisering: Jo