Semesterplan - vandrere - høst 2022

<Semesterplan

August
29.Gruppemøte - oppstart – ute
September
5.Møte - ute
9.-11.Pefftival - for ungdomskoletrinn
12.Møte - inne/ute Tråkkplanlegging/kart og kompass
17.-18.Marka 24 - Oslo krets (ungdomsskoletrinn)
Lørdag 17.-18.Tråkk
19.Møte - ute
Lørdag 24.Klatring i Oslo klatrepark kl.12-15
26.Møte - ute
Oktober
3.Ikke møte i høstferien
10.Møte - ute
14-16.Peff-kurs møte - Romerike krets (ungdomsskoletrinn)
15.–16.Joti i Furuset kirke
17.Møte - ute - bål
24.Møte - knutemerke
29.Bymanøver
29.Peff-treff - Oslo krets (ungdomsskoletrinn)
31.Møte - ute
November
Onsdag 2.Telefonkonkurranse
4.-6.Gruppetur - xx
7.Ikke møte etter tur
14.Møte - ute
20. Gudstjeneste i Fossum kirke
21.Møte - ute
28.Avslutningsmøte