WSJ 2023 Sør-Korea: Nå er det mulig å søke om å deltaHvem:
Du som er født i perioden 22. juli 2005 til 31. juli 2009 kan søke om å være deltaker (speider).
Er du født 21. juli 2005 eller tidligere kan du søke om å være med som internasjonal stab, leder eller stab i den norske kontingenten.

Hva:
Jamboree (verdensspeiderleir) er for alle speidere i hele verden som er 14–17 år. Leiren arrangeres hvert 4. år. Dette er stort! Både i opplevelse og antall deltakere. Det kan bli opp til 50 000 deltakere fra de fleste land i verden. Alle troppene på en jamboree er like store: 4 ledere og 36 speidere fordelt på fire patruljer. Totalt 40 i hver tropp.

Hvor:
I 2023 arrangeres leiren i Sør-Korea. Det er Korea Scout Association som er vertskap for jamboreen. De arrangerer jamboree for annen gang. Sist var i 1991. Organisasjonen er Koreas største barne- og ungdomsorganisasjon.

Når:
Selve jamboreen arrangeres 1.–12. august 2023. Men reisen for den norske kontingenten starter før og slutter etter dette. Det vil bli noen dagers opphold i Sør-Korea før eller etter jamboreen for at deltakerne skal få oppleve landet og kulturen.

Info:
jamboree.no
2023wsjkorea.org
Det vil også komme info i Speiderbladet og på kmspeider.no.

Forrige jamboree:
I 2019 var jamboreen i USA. Fra Stovner deltok både speidere, internasjonal og norsk stab.
Vil du se noen videoer og bilder fra forrige jamboree og USA-oppholdet finner du det her.

Tekst, foto og publisering: Jo