Bli med på speidergudstjeneste 21.11


Vandrere, rovere og ledere
Foreldre/foresatte, oppdagere, stifinnere, vandrere, rovere og ledere
Vi speidere møter kl 10.30. Gudstjenesten begynner kl 11.00.

Søndag 21. november er det gudstjeneste i Fossum kirke hvor speiderne hjelper til og deltar.

På speidermøtet 15. november blir det en gjennomgang av hva som skal skje på gudstjenesten og hva vi skal bidra med. Sannsynligvis får vi besøk av Yohannes, presten som skal ha gudstjenesten.

Vi ønsker alle velkommen til gudstjeneste søndag 21. november.

Foto og publisering: Jo