Gnist 2022: Frist 14. mars for endelig påmelding og reisebestillingMandag 14. mars 2022 kl 21

Vandrere, rovere og ledere
Leiren er for vandrere (som har gått ut 5. trinn og har vært med på overnattingstur tidligere), rovere og ledere.

Påmelding:
Vi gleder oss til landsleir på Forsand til sommeren! Vi håper du også er klar til å melde deg på.

Foreldremøte:
Mandag 7. mars kl 19 i Fossum kirke. På dette informasjonsmøtet for foreldre og speidere kan du spørre om det du lurer på om leiren.

Spørsmål?
Ta gjerne kontakt med Jo Rimstad, jo@stovnerspeider.no. Eller spør lederen din.

Info:
Gnist 2022: Om leiren
gnist2022.no
instagram.com/gnistforsand/
facebook.com/Gnist-Forsand-2022


Publisering: Jo