Video fra gruppeturen
Foto, video og publisering: Jo