Verving


Vi vil gjerne bli flere. En uke i juni og i et par uker i september annonserer vi på facebook. Til høsten kommer vi også til å dele ut vervekort på skoler. Vi prøver å nå ut til potensielle medlemmer på flere måter. Aller best effekt er nok at du som er medlem inviterer med deg venner til å teste oss ut i starten av høsten :).


Foto: Facebook.no og kmspeider.no, publisering: Jo