Gnist 2022: Bilder fra felleskameraene


Vi hadde med oss et par billige digitalkameraer på leiren som de som ville kunne bruke.


Foto: Gnist-deltakere, publisering: Jo