Leirbål? Nei, speidergudstjeneste 😉


Søndag 20. november var det speidergudstjeneste i Fossum kirke. Det er feil å si at vi var veldig mange. Men vi som møtte opp fikk være med på en gudstjeneste som prest Elise hadde satt et skikkelig speiderpreg på. Både i prekenen, og ved at vi sang "I den mørke kveld" og speiderbønnen.


Foto og publisering: Jo