Surringer


Vandrefalk lærte seg surringer på et patruljemøte i mai. Nå har de testet både tømmerstikk, dobbelt halvstikk, åttetalls-, kryss- og vinkelsurring.Foto: kmspeider.no/HMS og Jo, publisering: Jo