22 OKT 21 OKT Joti 2023: Video

Video og publisering: Jo