Forklaring på farger og ikonerFor å gjøre det enklere å se hvilke arrangementer som gjelder deg bruker vi farger. Speiderskjerfet ditt har fargen for din aldersgruppe.

Pilene viser om artikkelen er forhåndsinfo for noe som skal skje, eller om det er et tilbakeblikk på noe som har skjedd.

Nedenfor ser du hvordan vi er organisert, og hva de enkelte enhetene heter.Publisering: Jo