Marshmallows og pepperkakerSmåspeiderne hadde bålmøte ved Liabakken i januar med marshmallows og pepperkaker.

Speiderne lagde fint bål og vi grillet og spiste marsmallows. Noen ble forkullet – så de bare måtte kastes på bålet.


Tekst og foto: Inger Helen, publisering: Jo