Medlemstall de siste åreneAntall medlemmer svinger vanligvis noe fra år til år. Men en så stor nedgang som vi har sett hittil i år er det lenge siden vi har hatt. Vi satser på å få til verving av nye medlemmer ved starten av høsten. Forhåpentligvis gjør det at 2024 ender med at vi kan gi speidertilbud til flere speidere enn det ser ut til så langt i år 🤞.

Grafikken viser antall betalte medlemsskap. For 2024 er det foreløpige tallet fra 15. april.


Grafikk og publisering: Jo