Vi starter opp med utemøterDet åpnes forsiktig opp igjen for å ha speidermøter fra mai måned. Men med tydelige begrensninger og en felles forståelse for at vi alle fremdeles må bidra til fellesdugnaden for å begrense smitte. I Stovner speidergruppe vil vi etter beste evne legge til rette for speideraktiviteter i ukene framover. Da er vi avhengige av at alle samarbeider godt, både speidere, ledere og foresatte.

Vi vil gjennomføre speidermøter fra 4. mai og ut mai. Oppmøte utenfor Fossum kirke som vanlig.

Vi legger opp aktivitetene i tråd med anbefalingene fra myndighetene, det innebærer blant annet:
  • Alle speidermøter blir utemøter – vi får ikke benytte kirka, så hele møtet blir ute
  • Vi vil dele opp i grupper med maks 4 speidere og 1 leder – oppdagere og stifinnere vil samarbeide
  • Vi vil legge opp til aktiviteter hvor det er lett å holde avstand og vi vil i liten grad dele på utstyr
  • Vi vil ha håndsprit tilgjengelig
  • Vi har dessverre ikke tilgang til toaletter og håndvask
  • Hvis speideren vil ha noe å drikke i løpet av møtet, så må de ha med egen drikkeflaske med drikke
  • Hvis speidere og ledere har symtomer på forkjølelse, luftveisinfeksjon eller feber så må de være hjemme
Speideren skal være et trygt og godt sted å være, også nå. Det kjenner vi oss trygge på at vi skal får til, ved hjelp av patruljesystemet og de gjeldende retningslinjene for smittevern, samt sunn fornuft. Har dere spørsmål, ta gjerne kontakt. Oversikt over alle lederne finner du her.

Det er opp til hver enkelt å vurdere om barna/barnet deres skal delta på fritidsaktiviteter nå, men vi skal gjøre det vi kan for at dere skal kjenne dere trygge på våre aktiviteter.

Vi ønsker hjelp til to ting:
  • Fint om foreldre snakker med speiderne – samme regler på speideren som på skolen og ellers i samfunnet: Vi må holde avstand til hverandre
  • Vi ønsker en tilbakemelding hvis noen av speiderne kommer på møtene i mai, sånn at gruppene vi deler i fungerer best mulig. Fint om dere sender oss en mail senest fredag hvis dere vet at speideren kommer nå på våren. Også fint å få beskjed ved sykdom.
kmspeider.no: Åpner for aktivitet i små grupper utendørs

Velkommen tilbake til speideren!


Tekst: Inger Helen, foto og publisering: Jo