Semesterplaner


Vi har vanligvis møtene våre i Fossum kirke. De fleste møter er på mandager og starter kl 18.00 i kirken. Småspeiderne (oppdagerne og stifinnerne) holder på til kl 19.15. Troppen (vandrerne) avslutter møtene kl 19.30. Tidspunktene varierer av og til.

Vi ønsker å være mest mulig ute. Kle deg etter forholdene slik at du er klar for all slags vær!

Småspeidere Tropp Lag
Oppdager
1.–2. trinn

Stifinner
3.–4. trinn

Vandrer
5.–10. trinn

Rover
Eldre enn 10. trinn

Høst 2023 Høst 2023 Høst 2023
Vår 2023 Vår 2023 Vår 2023
Høst 2022 Høst 2022 Høst 2022
Vår 2022 Vår 2022 Vår 2022
Høst 2021 Høst 2021 Høst 2021
Vår 2021 Vår 2021 Vår 2021
Høst 2020 Høst 2020 Høst 2020
Vår 2020 Vår 2020 Vår 2020 Vår 2020
Høst 2019 Høst 2019 Høst 2019 Høst 2019
Vår 2019 Vår 2019 Vår 2019 Vår 2019
Høst 2018 Høst 2018 Høst 2018 Høst 2018
Vår 2018 Vår 2018 Vår 2018
Høst 2017 Høst 2017 Høst 2017
Vår 2017 Vår 2017 Vår 2017
Høst 2016 Høst 2016 Høst 2016
Vår 2016 Vår 2016 Vår 2016
Høst 2015 Høst 2015 Høst 2015